BAHAGIAN RISIKAN 

 
ANALISA/PERANGKAAN JENAYAH
 • PENGUMPULAN DATA/MAKLUMAT/MO/ORANG YANG DIKEHENDAKI MELALUI PRS/RJH/CCIS
 • ANALISA DATA DAN MEMANTAU PRS/CCIS KONTINJEN
 • MENYEDIAKAN LAPORAN KEMAJUAN MINGGUAN, BULANAN DAN BERKALA JSJK
 • MENYEDIAKAN STATISTIK/ PERANGKAAN BAGI JSJK
 • DATABASE PERANGKAAN JENAYAH
 • MENGENDALIKAN PENDAFTARAN DAN PERGERAKAN FAIL-FAIL BERPERINGKAT
 • MENJALANKAN KAJIAN KE ATAS CORAK EKONOMI DAN ANCAMAN SEMASA
 • MENGUMPUL DAN MENGANALISA PERCAKAPAN DAN DATA RISIKAN
 • MENYEDIAKAN LAPORAN WEEKLY UPDATE, MORNING STATE KE BUKIT AMAN
 • PENYEDIAAN RISALAH, BAHAN-BAHAN DAN AKTIVITI PAMERAN
 • MENJALANKAN LAIN-LAIN TUGASAN DARI MASA KE SEMASA
 • PEMANTAUAN BAGI SISTEM CIU (CENTRAL INTELLIGENCE UNIT)
 • PUSAT KAWALAN INCCIS (INTERACTIVE NATIONAL COMMERCIAL CRIME INVESTIGATION & SURVEILLANCE SYSTEM)
 • KPI IGP/DIG
 • WANTED PERSON

 • RISIKAN
 • PENGUMPULAN MAKLUMAT RISIKAN
 • MENGEMASKINI DATA PROFILING SUSPEK KES BERSINDIKET JSJK
 • SIASATAN SULIT
 • NETWORKING
 • SURVEILLANCE
 • OPERASI
 • PENGENDALIAN SUMBER
 • BANTUAN LAIN-LAIN JABATAN
 • MEMBANTU MERAKAM PERCAKAPAN RISIKAN
 • DATABASE RISIKAN.
 • MENGANALISA LAPORAN DI AKHBAR- AKHBAR TEMPATAN.
 • TANGKAPAN
 • LAIN-LAIN ARAHAN MENGIKUT KEPERLUAN
 •