BAHAGIANPERANCANGAN STRATEGIK

UNIT PERKHIDMATAN / PERJAWATAN / LATIHAN KEPOLISAN
- Menguruskan berkaitan perjawatan bagi JSJK secara keseluruhan.
- Menguruskan berkaitan dengan urusan-urusan perkhidmatan Pegawai Kanan Polis, Pegawai Pangkat Rendah Polis
  dan Pegawai Awam bagi peringkat JSJK Bukit Aman.
- Menguruskan/ mengendalikan permohonan kursus/ latihan di peringkat JSJK Bukit Aman.
- Menguruskan Perpustakaan JSJK.
- Menjalankan tugas-tugas lain ( arahan pucuk pimpinan JSJK/PDRM ).
 
UNIT PENGURUSAN KEPOLISAN
- Menguruskan berkaitan pentadbiran secara keseluruhan bagi jsjk seperti menguruskan majlis-majlis rasmi,
   keagamaan dan jadual penugasan.
- Menyelaraskan sistem pentadbiran, pendaftaran fail dan pendaftaran kerja dalam segala aspek pentadbiran.
- Pengurusan dan penyimpanan barang kes.
- Penyediaan kalender aktiviti JSJK setiap awal tahun.
- Pendaftaran kertas siasatan
- Proses pendaftaran keluar/masuk IP secara manual di peringkat Bukit Aman.
- Pergerakan IP ke Pejabat DPP/ Kontinjen dan dalaman Ibu Pejabat.
- Penyimpanan IP kategori kemas untuk simpan (KUS) dan NFA
- Melaksanakan arahan-arahan semasa KPP (PS) dan Timbalan Pengarah (PS).
 
UNIT LOGISTIK
-  Menyediakan anggaran belanjawan mengurus tahunan jabatan ( ABM ).
- Merekod dan mengawal kedudukan aset - Harta modal - Inventori
- Memantau peruntukan kewangan dari aspek perbelanjaan jabatan.
   > Mengurus dan menyemak semula perbelanjaan dari segi tuntutan perjalanan dan waran udara.
   > Menguruskan tuntutan laporan pesanan tempatan.
   > Menguruskan bil-bil jabatan ( Utiliti ).
   > Menguruskan panjar wang runcit ( Petty Cash ).
- Menguruskan peruntukan kewangan dari aspek perbelanjaan jabatan.
- Mengendalikan pengurusan setor ( SMS ).
- Mengendalikan ‘Sound system’ ( PA Sistem) bagi majlis jabatan.
- Mengurus / mengagihkan / pemasangan peralatan IT.
- Menguruskan sistem komunikasi jabatan.
- Menyediakan dan menguruskan keperluan pengangkutan.