BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH SIBER DAN MULTIMEDIA
 
 
Siasatan Jenayah Komputer, Internet dan Harta Intelek
1. Menjalankan siasatan ke atas kes-kes jenayah siber (internet, perisian komputer dan komputer)
2. Menjalankan siasatan ke atas kes-kes harta intelek.
3. Menjalankan siasatan analisa komputer forensik (pakar komputer).
4. Mengumpul risikan dan maklumat berkaitan jenayah siber dan multimedia.
5. Memberi bantuan siasatan teknikal kepada bahagian lain JSJK, IPK dan IPD serta lain-lain jabatan siasatan dalam PDRM.
6. Menjalankan risikan, serbuan, pemeriksaan dan tangkapan.
7. Menyediakan laporan siasatan kes-kes jenayah siber dan multimedia kepada KPP Siasatan Jenayah Siber & Multimedia.
8. Menjalankan penyeliaan kertas siasatan di bawah seliaannya. 9. Menghadiri perbicaraan di Mahkamah.
 
Police Cyber Investigation and Response Center (PCIRC)
1. Menjalankan siasatan, pemantauan dan pengawasan internet.
2. Menjalankan analisa terhadap maklumat internet yang telah dikumpul dan mencadangkan tindakan respon berasaskan elemen-elemen R.E.D.A.
3. Menjalankan tindakan-tindakan berdasarkan elemen defence dan attack terhadap blog, website, e-mail, laman sosial dan media alternatif yang dikesan telah mengemukakan fakta-fakta yang tidak benar.
4. Melaporkan kepada KPP Siasatan Jenayah Siber & Multimedia.
5. Mengumpul data statistik pemantauan dan respon.
6. Membuat profiling bloggers dan media sosial.
7. enjalankan dan memberi bantuan siasatan kepada pegawai penyiasat, IPK,IPD dan jabatan lain dalam PDRM
 
Siasatan Jenayah Telekomunikasi
1. Menjalankan siasatan keatas jenayah telekomunikasi
2. Menjalankan penyeliaan kertas siasatan jenayah jenayah telekomunikasi.
3. Menentukan eksibit disimpan mengikut peruntukan undang-undang.
4. Menjalankan risikan, serbuan, pemeriksaan dan tangkapan.
5. Memberi bantuan siasatan jenayah jenayah telekomunikasi kepada kontinjen dan daerah.
6. Menghadiri perbicaraan.
7. Mengawal selia siasatan kes-kes jenayah telekomunikasi.
8. Mengkaji trend terkini modus operandi jenayah telekomunikasi.
9. Menyediakan laporan siasatan kepada KPP Siasatan jenayah Siber dan Multimedia